Kurs online Front-end Express

Co zawiera kurs programowania online Front-end Express?

 

Kurs Front-end Express to przyspieszony kurs programowania dedykowany dla
najbardziej zmotywowanych kursantów. Kurs trwa trzy miesiące i składa się on wyłącznie z bloków
programowania.
Cena: 5600 PLN
Płatność można rozłożyć na trzy raty – każda po 1950 PLN
Czas trwania kursu: 13 tygodni

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"5","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

HTML i CSS

Wprowadzenie do HTML i CSS – czym są, jakie dają możliwości oraz jakie mają ograniczenia. Tworzenie struktury strony z wykorzystaniem ich podstawowych elementów. Definiowanie kaskadowych arkuszy stylów, umieszczanie ich w kodzie, prezentacja podstawowych selektorów CSS. Praca z najnowszymi rozszerzeniami poznanych języków – HTML5 i CSS3 oraz zapoznanie się z problematyką dotyczącą kompatybilności pomiędzy przeglądarkami. Określenie czym są standardy i dlaczego należy się do nich stosować.

JavaScript

Podstawy języka JavaScript, jak działa, do czego jest wykorzystywany, podstawowe elementy składni. Wprowadzenie do zmiennych, struktur danych, funkcji, instrukcji warunkowych, pętli, eventów. Wprowadzenie do interaktywnych stron internetowych w oparciu o język JavaScript. Przedstawienie struktury DOM – funkcji oraz dostępnych w przeglądarkach internetowych metod jej manipulacji. Praca nad zbudowaniem aplikacji pogodowej z wykorzystaniem języka JavaScript jako projekt podsumowujący zdobytą do tej pory wiedzę. Integracja zewnętrznego pluginu.

 

jQuery

Zapoznanie z możliwościami i podstawową składnią biblioteki jQuery. Interaktywne strony internetowe przy użyciu możliwości oferowanych przez bibliotekę jQuery. Tworzenie zaawansowanych animacji z wykorzystaniem jQuery.

Responsywne strony internetowe

Podstawy projektowania responsywnych stron internetowych. Techniki rozpoznania typu używanego przez użytkownika urządzenia i odpowiedniego dostosowania strony. Zastosowanie frameworka CSS, HTML i JS Bootstrap w tworzeniu responsywnych stron internetowych oraz poznanie kolejnych możliwości oferowanych przez framework Bootstrap.

AJAX

Wprowadzenie do wywołań asynchronicznych oraz Interfejsu Programistycznego Aplikacji (API). Przygotowanie i przesyłanie żądań oraz przetwarzanie otrzymanych odpowiedzi w oparciu o technikę AJAX. Tworzenie zaawansowanej aplikacji korzystającej z zewnętrznych dostawców danych.

Finansowanie

Napisz do nas, by rozłożyć płatność na raty po 1090PLN miesięcznie - Hello@CodersTrust.pl
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy i przeznacza środki na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od statusu przedsiębiorcy. W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowane 100% kosztów naszego kursu. W przypadku pozostałych firm- 80%, a 20% kosztów szkolenia pokrywa pracodawca.
CodersTrust Polska jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i dzięki temu umożliwia ubieganie się o sfinansowanie naszego kursu programowania przez Urząd Pracy. Wystarczy zarejestrować się w Urzędzie Pracy i złożyć wniosek o dofinansowanie. Urząd Pracy może dofinansować do stu procent ceny kursu.
Pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju umożliwia wzięcie nieoprocentowanej pożyczki na rozwój oraz otrzymanie zwrotu części kosztów. Więcej na ten temat: Inwestuj w Rozwój