{}

Dzięki pożyczkom i dotacjom nie musisz angażować własnych środków

Zapytaj swojego pracodawcę o dofinansowanie szkoleń pracowników!

Wiele firm takich jak Amazon, Provident czy Orange oferuje swoim pracownikom szkolenia w formie benefitów, które możesz zrealizować w CodersTrust Polska.

Dowiedz się czy w Twojej firmie jest fundusz szkoleniowy, który sfinansuje Twoje szkolenie programowania!

 

 

POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE:

„Pożyczki na kształcenie” to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Polega na nieoprocentowanej pomocy zwrotnej (tj. pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł; pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty, trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Najważniejsze informacje:

 • maksymalna wartość pożyczki to 100 tys. zł, pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów
 • pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)
 • wnioski o pomoc zwrotną będą składane w formie elektronicznej, za pośrednictwem specjalnego formularza
 • pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym

Różnice miedzy Inwestuj w Rozwój a Open

Inwestuj w rozwój:

 • raty: w przypadku pożyczek inwestuj w rozwój: minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy
 • umorzenie: istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

Open:

 • raty: pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia.
 • umorzenie: po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki jest umarzane a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%

Jak uzyskać pożyczkę:

W pierwszej kolejności należy znaleźć idealny kurs dla siebie oraz wypełnić i złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na stronie wraz ze skanami niezbędnych dokumentów. Wszystkie informacje dotyczące jakie dokumenty są wymagane podczas danej edycji znajdują się w regulaminie na stronie.

Po złożeniu dokumentów i ich zatwierdzeniu rozpocznie się rozpatrywanie wniosku, które może potrwać maksymalnie do 30 dni.

Po przyznaniu pożyczki przez operatora zostaniesz poinformowany/a o tym, że Twoja prośba została rozpatrzona pomyślnie i cała kwota za kurs zostanie bezpośrednio przelana na nasze konto.

Przeczytaj nasz artykuł o pożyczkach na kształcenie

Dodatkowe informację znajdziesz również na stronach:

www.inwestujwrozwoj.pl
www.open.frp.pl

Dofinansowanie przez Urząd Pracy

CodersTrust Polska jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Dzięki temu osoba zarejestrowana jako bezrobotna w Urzędzie Pracy może ubiegać się o dofinansowanie naszych kursów programowania. Urząd Pracy pokrywa nawet 100% kosztów kursu.

Możesz ubiegać się o dofinansowanie z UP jeśli jesteś

 • Osobą bezrobotną
 • Osobą z niepełnosprawnościami
 • Osobą szukającą pracy
 • Osobą pracującą po 45 roku życia

Co należy zrobić?

1. Zarejestruj się w swoim Urzędzie Pracy

2. Zgłoś chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez CodersTrust Polska

3. Zdobądź komplet informacji od pracowników UP i skontaktuj się z CodersTrust Polska wskazując, które dokumenty są wymagane przez dany UP

4. Zanieś komplet dokumentów do swojego Urzędu Pracy i czekaj na (pozytywne) rozpatrzenie wniosku

5. Otrzymaj do 100% wsparcia w sfinansowaniu wybranego przez Ciebie szkolenia

Dodatkowe informacje o procedurze uzyskania dofinansowania uzyskasz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Dofinansowanie przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy i przeznacza środki na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników.

O dofinansowanie może starać się każda firma (także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), która zatrudnia pracowników na umowę o pracę.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od statusu przedsiębiorcy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na:

 • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dodatkowe informacje o procedurze uzyskania dofinansowania uzyskasz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Skontaktuj się z nami

Pomożemy ci  dopełnić wszystkich niezbędnych
formalności związanych z finansowaniem

hello@coderstrust.pl
tel. 691 950 343
ul. Jaworzyńska 7/9
00-634 Warszawa